Rozwój dziecka - wspólna sprawa rodziców i wychowawców.
O dobrej współpracy
w wychowaniu i profilaktyce

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 70.00 zł

Numer formy: 87

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawy prawne współpracy szkoły i rodziców;
  • rozwój dziecka - obszary oddziaływania rodziców i nauczycieli;
  • płaszczyzny współpracy nauczycieli i rodziców w wychowaniu i profilaktyce;
  • podstawy dobrego kontaktu z rodzicami;
  • metody i formy współpracy z rodzicami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu współpracy z rodzicami w obszarze potrzeb rozwojowych ucznia, umiejętności komunikacyjnych i efektywnych metod współpracy na płaszczyźnie wychowania i profilaktyki.