Metody aktywizujące jako podstawa zajęć wychowawczo-profilaktycznych
z dziećmi i młodzieżą

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 85

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawy wychowania i profilaktyki w ujęciu systemowym;
  • efektywne metody realizacji zagadnień wychowawczo - profilaktycznych;
  • wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach z dziećmi i młodzieżą.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw wychowania i psychoprofilaktyki oraz efektywnych metod wychowania i profilaktyki;
  • poszerzanie umiejętności realizacji zagadnień wychowawczo-profilaktycznych z wykorzystaniem adekwatnych metod aktywizujących.