Wychowawca jako moderator trudnych dyskusji - dylematy życiowych wyborów, szukanie drogi ku dorosłości i omijanie zagrożeń

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 84

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawy umiejętności wychowawczych;
  • elementy antropologii wychowania;
  • propozycje metod prowadzenia dyskusji na zajęciach wychowawczych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych nastolatka;
  • poszerzenie wiedzy z zakresu psychologicznych podstaw wychowania;
  • rozwijanie umiejętności wspierania nastolatka w rozwoju w oparciu o wybór wartości;
  • rozwijanie umiejętności tworzenia klimatu do dyskusji i stosowania metod aktywizujących.