Uzależnienie od telewizji
i Internetu dzieci i młodzieży - jak się ustrzec i przeciwdziałać?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 12

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 82

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja multimedialna „Co z tą telewizją? Uzależnienie od telewizji i Internetu”;
  • budzenie świadomości na temat zagrożeń we współczesnych mediach;
  • przedstawienie wpływu telewizji na psychikę dziecka;
  • wdrażanie do współpracy z rodzicami w zakresie edukacji medialnej;
  • tworzenie broszury dla rodziców, celem podniesienia ich świadomości na temat wpływu mediów na psychikę dzieci.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie wyników analiz badań nad wpływem mediów na psychikę dzieci;
  • rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i organizowania procesu nauczania i wychowania z wykorzystaniem „dobrych mediów”;
  • opracowanie materiałów pomocniczych do współpracy z rodzicami, w celu podniesienia ich świadomości na temat wpływu mediów na psychikę dzieci.