Odrzucenie rówieśnicze w klasie - strategie działania

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 20

Cena: 30.00 zł

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ KOLEJNEJ GRUPY SZKOLENIOWEJ

Numer formy: 80

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • omówienie właściwości klasy szkolnej jako środowiska odrzucenia;
  • prezentacja typów dzieci odrzuconych;
  • analiza skutków odrzucenia rówieśniczego;
  • wypracowanie skutecznych strategii działania w sytuacji odrzucenia rówieśniczego w klasie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wzbogacenie wiedzy o właściwościach klasy szkolnej;
  • pogłębienie wiedzy o odrzuceniu rówieśniczym;
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania różnych metod i sposobów oddziaływania na ucznia i klasę;
  • wzmocnienie siebie w roli wychowawcy klasy, grupy.