Interwencja wobec ucznia
w sytuacji kryzysowej

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 12

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 30.00 zł

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ II GRUPY SZKOLENIOWEJ

Numer formy: 79

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja celów, etapów, cech interwencji kryzysowej;
  • omówienie reakcji dzieci i młodzieży na sytuacje kryzysowe;
  • udzielanie wsparcia, identyfikacja zasobów;
  • analiza przypadku - opracowanie planu działań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uporządkowanie wiedzy o interwencji kryzysowej wobec ucznia;
  • rozwinięcie umiejętności w zakresie rozpoznawania reakcji dzieci na sytuacje kryzysowe
    (u dzieci w wieku przedszkolnym, w okresie latencji i preadolescencji, w okresie wczesnej adolescencji i u młodzieży w okresie adolescencji);
  • poznanie zasad udzielania wsparcia i planowanie pomocy dla ucznia.