Kolejny krok na szlaku współpracy. Partnerstwo z instytucjami
a innowacje pedagogiczne

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 13

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 78

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • pojęcie innowacji, akty prawne, dokumentacja innowacji pedagogicznej i jej rodzaje;
  • współpraca z instytucjami;
  • analiza SWOT wprowadzenia innowacji w szkole/placówce;
  • przykłady dobrych praktyk z innowacji pedagogicznej, plan daltoński.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • nabywanie, podnoszenie, doskonalenie wiedzy o innowacjach pedagogicznych i partnerstwie z instytucjami;
  • kształtowanie umiejętności wprowadzania nowości, zmian w szkole/placówce;
  • nabywanie nowych i pogłębianie już istniejących kompetencji współpracy z instytucjami w celu wdrażania innowacji pedagogicznych;
  • wymiana doświadczeń w budowaniu wiedzy i umiejętności o innowacjach pedagogicznych.