Kształcenie branżowe po reformie

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Krystyna Jabłonka

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 76

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja zmian zachodzących w szkolnictwie branżowym;
  • przedstawienie charakterystyki dodatkowych kwalifikacji rynkowych znajdujących się w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz w załączniku do rozporządzenia MEN;
  • prezentacja czynników wspierających proces tranzycji uczniów szkół kształcących w zawodach na rynek pracy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie i uporządkowanie wiedzy w zakresie planowania procesu dydaktycznego w szkole branżowej;
  • poznanie zmian zachodzących w szkolnictwie branżowym;
  • wzbogacenie oferty szkolnictwa branżowego o dodatkowe kwalifikacje rynkowe.