Współpraca szkół z pracodawcami w zakresie realizacji podstawy programowej

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Krystyna Jabłonka

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 75

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja możliwości i zakresu współpracy szkół z pracodawcami;
  • przedstawienie bieżącej sytuacji na rynku pracy w różnych sektorach;
  • przedstawienie możliwości organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych u pracodawców;
  • wspieranie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy;
  • pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat możliwości współpracy szkoły z pracodawcami;
  • poznanie możliwości wspólnych działań szkoły i pracodawców w obszarze doradztwa zawodowego;
  • prezentacja dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół z pracodawcami.