Jak zaciekawić ucznia edukacją ekonomiczną?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krystyna Jabłonka

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 73

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • omówienie aktywizujących metod nauczania i ich zastosowanie w ekonomii;
  • zastosowanie gier symulacyjnych w ekonomii i podstawach przedsiębiorczości;
  • prezentacja dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej metod nauczania;
  • poznanie gier symulacyjnych i możliwości ich zastosowania w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych;
  • wzbogacenie własnego warsztatu pracy.