Strażnik wiary narodu polskiego - Prymas Stefan Wyszyński

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Izabela Mazurczyk

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 70

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja postaci Stefana Wyszyńskiego;
  • przedstawienie dokumentów źródłowych;
  • wpływ działań Prymasa na rozwój wiary wśród rodaków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat księdza Prymasa;
  • poznanie form i metod zapoznania z tą postacią uczniów;
  • pozyskanie materiałów na zajęcia przed beatyfikacją.