Zadania katechety w roku duszpasterskim

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Izabela Mazurczyk

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 69

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wskazanie priorytetów w pracy katechety;
  • przedstawianie zadań na rok duszpasterski 2020/2021 w pracy katechetycznej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat motta programu ,,Zgromadzeni na świętej wieczerzy”;
  • poznanie programu duszpasterskiego na lata 2020/2021;
  • rozwijanie umiejętności i sposobów realizacji programu.