Rytm, muzyka, taniec na lekcjach wychowania fizycznego

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Ewa Drząszcz

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 66

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • rodzaje tańców;
  • podstawowe kroki wybranych tańców - metodyka nauczania;
  • tworzenie prostych układów tanecznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • znajomość tańców współczesnych;
  • umiejętność wykonywania i nauczania podstawowych kroków wybranych tańców;
  • umiejętność tworzenia prostych układów tanecznych.