Trening zdrowotny, bezpieczna aktywność
fizyczna dzieci i młodzieży

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Ewa Drząszcz

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 63

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • fizjologia układu kostno-stawowego dzieci i młodzieży;
  • bezpieczeństwo i higiena pracy;
  • dobór ćwiczeń profilaktycznych dla prawidłowego rozwoju;
  • formy i metody w treningu zdrowotnym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • znajomość fizjologii układu kostno-stawowego u dzieci i młodzieży;
  • umiejętność przeprowadzenia treningu zdrowotnego;
  • prawidłowy dobór metod i form w treningu zdrowotnym;
  • znajomość ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych.