Zagraj online - tworzenie
i wykorzystywanie gier edukacyjnych przydatnych
w nauczaniu na odległość

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 50.00 zł

Numer formy: 59

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • znaczenie gier edukacyjnych w nauczaniu;
  • wykorzystanie narzędzi cyfrowych do tworzenia gier edukacyjnych;
  • tworzenie gier edukacyjnych przydatnych w kształceniu na odległość;
  • efektywne sposoby wykorzystania gier edukacyjnych podczas lekcji online.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • rozwinięcie umiejętności wykorzystania aplikacji i narzędzi cyfrowych do tworzenia gier edukacyjnych;
  • stworzenie przykładowych gier edukacyjnych przydatnych w kształceniu na odległość;
  • poznanie efektywnych sposobów wykorzystania gier edukacyjnych podczas lekcji online.