Testowanie on-line bez tajemnic

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Agnieszka Czarczyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 50.00 zł

Numer formy: 58

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • narzędzia do tworzenia testów, kartkówek on-line np. Microsoft Forms, Google Forms, Quizizz, Kahoot, Testportal, Liveworksheets, learningApps;
  • ocenianie zadań on-line;
  • narzędzia do ćwiczenia: wymowy, wypowiedzi i recytacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie narzędzi dostosowanych do przedmiotu i potrzeb nauczyciela;
  • stworzenie banku testów;
  • dostosowanie własnych testów do potrzeb zajęć online;
  • dostęp do padletu tematycznego.