Narzędzia TIK - twórcze wykorzystanie w pracy z uczniami

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 17

Liczba zapisanych osób: 14

Cena: 0.00 zł

Miejce realizacji: WODN lub online

Numer formy: 57

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • TIK jako narzędzie a nie cel edukacyjny;
  • efektywne zastosowanie narzędzi cyfrowych w pracy z uczniami;
  • prezentacja narzędzi umożliwiających ocenianie oraz badanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów;
  • prezentacja narzędzi cyfrowych umożliwiających tworzenie gier edukacyjnych, kart pracy, zadań do pracy indywidualnej i grupowej;
  • prezentacja narzędzi cyfrowych umożliwiających planowanie pracy z uczniami i komunikację.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aplikacji, narzędzi i stron internetowych przydatnych w nauczaniu;
  • poszerzenie kompetencji cyfrowych;
  • poznanie efektywnych sposobów wykorzystania różnych aplikacji i programów przydatnych w pracy stacjonarnej i kształceniu na odległość.