Kierunki rozwoju i bariery
w stosowaniu nowoczesnych technologii w szkole

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Witold Stawski, konsultanci, specialiści zewnętrzni

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 25 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 56

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • działania MEN na rzecz transformacji cyfrowej szkół;
  • korzyści i wyzwania wykorzystania nowych technologii w nauczaniu w świetle badań naukowych;
  • wykorzystanie technologii informatycznej w budowaniu systemu wspierającego szkoły, nauczycieli, uczniów;
  • standaryzowanie rozwiązań technologicznych a indywidualizacja nauczania;
  • bariery we wprowadzaniu nowoczesnych technologii do działań edukacyjnych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie tendencji w dziedzinie nowych rozwiązań technologicznych w nauczaniu i możliwości ich zastosowania w szkole;
  • ocena korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii w edukacji;
  • pokazanie możliwości dostępu do nowych, bezpłatnych narzędzi i aplikacji komputerowych.