Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 11

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 55

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • algorytmy i myślenie komputacyjne w życiu codziennym;
  • sposoby kształtowania algorytmicznego sposobu myślenia w różnych obszarach nauczania;
  • przykłady ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat algorytmiki i myślenia komutacyjnego;
  • poznanie gier i zabaw uczących programowania z wykorzystaniem tradycyjnych i multimedialnych pomocy dydaktycznych;
  • zdobycie umiejętności stosowania narzędzi do nauki kodowania i programowania.