Myślenie komputacyjne nie tylko na informatyce

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 54

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • co to jest myślenie komputacyjne;
  • cechy myślenia komputacyjnego;
  • wykorzystanie algorytmicznego sposobu myślenia w różnych obszarach nauczania..

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy na temat algorytmiki i myślenia komputacyjnego;
  • wymiana doświadczeń związanych z wykorzystaniem myślenia komuptacyjnego na różnych etapach edukacyjnych.