Podstawy obsługi platformy e-learningowej Moodle

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Witold Stawski

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 20

Cena: 100.00 zł

Numer formy: 53

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przygotowanie do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej;
  • przegląd możliwości platformy edukacyjnej;
  • korzystanie z zasobów platformy Moodle;
  • zamieszczanie wybranych składników na platformie;
  • monitorowanie pracy uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • przygotowanie do prowadzenia zajęć na platformie e-learnigowej;
  • poznanie metodyki pracy na platformie edukacyjnej;
  • poznanie rodzajów zasobów i składowych stosowanych w kształceniu zdalnym;
  • nabycie umiejętności przygotowania i prowadzenia szkoleń zdalnych z użyciem platformy Moodle.