Programowanie w szkole C++ - poziom podstawowy

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 100.00 zł

Numer formy: 50

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wprowadzenie do programowania w C++;
  • struktura programów w C++;
  • zmienne i proste operacje wejścia i wyjścia;
  • instrukcje warunkowe i pętle;
  • tworzenie prostych programów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zdobycie wiedzy na temat podstaw programowania w C++;
  • poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z programowania;
  • stworzenie prostych programów przydatnych w pracy zawodowej.