Programowanie w szkole Scratch - poziom zaawansowany

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 20

Cena: 100.00 zł

Numer formy: 48

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • tworzenie scen i duszków w Scratch;
  • interakcje pomiędzy duszkami;
  • wykorzystanie list i własnych bloków;
  • tworzenie zaawansowanych programów w Scratch.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat programowania w Scratch;
  • rozwinięcie umiejętności tworzenia programów;
  • stworzenie materiałów przydatnych w pracy zawodowej.