Komputer w pracy nauczyciela - aktywna edukacja

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 45

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wybranych programów i aplikacji przydatnych w aktywnej edukacji;
  • omówienie zasad, metod i form aktywnej edukacji;
  • tworzenie materiałów dydaktycznych niezbędnych w aktywnej edukacji;
  • doskonalenie umiejętności komunikowania się z uczniami w zdalnym nauczaniu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uporządkowanie wiedzy na temat wykorzystania TIK w aktywnej edukacji;
  • rozwijanie umiejętności aktywnego tworzenia tekstów, planów i prezentacji;
  • poznanie metod aktywizowania uczniów poprzez komputerowe programy i aplikacje;
  • tworzenie formularzy, baz danych, wykresów i prezentacji;
  • spotkanie z nauczycielami z innych szkół, nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń.