Programowanie i robotyka w szkole

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 100.00 zł

Numer formy: 44

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych;
  • programowanie bez komputera - przykłady gier, ćwiczeń i zabaw;
  • praktyczne ćwiczenia z użyciem robotów;
  • podstawy programowania z darmowymi aplikacjami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie podstawowych zagadnień oraz słownictwa związanego z programowaniem;
  • poznanie gier i zabaw uczących programowania z wykorzystaniem tradycyjnych i multimedialnych pomocy dydaktycznych;
  • zdobycie umiejętności stosowania narzędzi do nauki kodowania i programowania.