Programowanie nie tylko na komputerze - gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 50.00 zł

Numer formy: 42

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • algorytmy i myślenie komputacyjne w życiu codziennym;
  • przykłady ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie;
  • kodowanie i programowanie bez użycia komputera.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie podstawowych zagadnień oraz słownictwa związanego z programowaniem;
  • poszerzenie wiedzy na temat algorytmiki i myślenia komputacyjnego;
  • poznanie gier i zabaw uczących programowania z wykorzystaniem tradycyjnych pomocy dydaktycznych;
  • zdobycie umiejętności stosowania narzędzi do nauki kodowania i programowania.