Analiza zadań maturalnych
z matmematyki i ich ocenianie
na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 4

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 40

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja arkuszy maturalnych z matematyki rok szkolny 2019/2020 na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
  • analiza wyników maturalnych;
  • przedstawienie pakietu zadań ułatwiających przygotowanie uczniów do matury.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o pakiet zadań ułatwiających przygotowanie uczniów do matury;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki i metody wzmacniające w uczniach chęć uczenia się i motywację do nauki;
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli.