Udźwignij matematykę w praktyce - czyli, jak pracować na lekcji matematyki z uczniem z Zespołem Aspergera?

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 17

Cena: 0.00 zł

Termin realizacji: 22.02.2021
Godzina realizacji: 15:00

Miesce realizacji: online

Numer formy: 38

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie podstawowych przepisów dotyczących kształcenia specjalnego oraz zapoznanie z aspektami prawnymi i praktycznymi dotyczącymi funkcjonowania ucznia z zespołem Aspergera w szkole;
  • przedstawienie scenariuszy, zadań, ćwiczeń, przykładów zindywidualizowanych i dostosowanych do możliwości ucznia i jego zainteresowań i predyspozycji zdrowotnych;
  • stworzenie narzędzi potrzebnych do pracy z uczniem z zespołem Aspergera, a wspierających ucznia w procesie edukacyjnym i zgodnych z jego zainteresowaniami i hobby.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o podstawowe przepisy dotyczące kształcenia specjalnego i aspekty prawne i praktyczne dotyczące funkcjonowania ucznia z zespołem Aspergera w szkole;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania oraz o narzędzia potrzebne do pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
  • doskonalenie umiejętności pracy zindywidualizowanej z uczniem z zespołem Aspergera na lekcji matematyki.