Wszechświat wokół nas, czyli kosmiczna matematyka

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 37

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja strategii rozwijania uczenia się i nauczania w sposób kreatywny wraz z wdrażaniem innowacji;
  • tworzenie pakietów zadań, który rozwijają zainteresowania i hobby uczniów oraz rozwijają kreatywność i fantazję;
  • kształcenie kompetencji matematycznych w sytuacjach rzeczowych i codziennych
    w połączeniu z pojęciami np. fizycznymi, chemicznymi, technicznymi oraz wymiana doświadczeń.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania i o ciekawe materiały,
    które można wykorzystać podczas prowadzenia lekcji w połączeniu z innymi przedmiotami i dziedzinami życia;
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki i metody wzmacniające w uczniach chęć uczenia się i motywację do nauki;
  • pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat pojęć matematycznych i matematyzacji.