Zagadkowa matematyka - czyli, jak zainteresować ucznia matematyką?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 36

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie strategii rozwijania uczenia się i nauczania w sposób kreatywny oraz scenariuszy lekcji, w których występują zagadki, gry i zabawy;
  • prezentacja materiałów doskonalących myślenie i umiejętności matematyczne;
  • samodzielne tworzenie materiałów i ich prezentacja oraz wymiana doświadczeń.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania, o ciekawe materiały, które można wykorzystać podczas prowadzenia lekcji;
  • zapoznanie z prezentacjami i materiałami doskonalącymi myślenie i umiejętności matematyczne;
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli.