Zagadkowa matematyka - czyli, jak zainteresować ucznia matematyką?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 36

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie strategii rozwijania uczenia się i nauczania w sposób
  kreatywny oraz scenariuszy lekcji, w których występują zagadki, gry i zabawy;
 • prezentacja materiałów doskonalących myślenie i umiejętności matematyczne;
 • samodzielne tworzenie materiałów i ich prezentacja oraz wymiana doświadczeń.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania,
  o ciekawe materiały, które można wykorzystać podczas prowadzenia lekcji;
 • zapoznanie z prezentacjami i materiałami doskonalącymi
  myślenie i umiejętności matematyczne;
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli.