Praktyczne nauczanie techniki - realizacja projektu
„Szmaciana piłka” dla klas IV-VI. Przygotowanie do zdalnego nauczania

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 35.00 zł

Numer formy: 35

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie rekomendacji i zaleceń MEN do realizacji podstawy programowej techniki;
 • dostosowanie warsztatu pracy nauczyciela techniki do wymagań podstawy programowej;
 • realizacja zajęć praktycznych opartych o metodę projektów;
 • tworzenie obudowy dydaktycznej projektu;
 • organizowanie bezpiecznych warunków do realizacji zajęć techniki;
 • charakterystyka działań realizowanych w ramach projektu - podprojekty.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • nabycie biegłości w zakresie warsztatu pracy nauczyciela techniki;
 • świadome organizowanie pracowni technicznej;
 • uświadomienie sobie istoty pracy metodą projektów na lekcjach techniki;
 • nabycie wiedzy metodycznej dzięki samodzielnemu wykonaniu pracy z przygotowanych materiałów;
 • nabycie świadomości i umiejętności organizowania bezpiecznych zajęć techniki;
 • wzbogacenie warsztatu metodycznego poprzez otrzymanie kart pracy i pakietu materiałów;
 • spotkanie z nauczycielami z innych szkół, nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń.