„Idzie wiosna radosna” - inspiracje plastyczne

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Magdalena Sadowska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 18

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 34

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja propozycji prac do wykonania - dostrzeganie zmian w przyrodzie;
  • zapoznanie z możliwościami artystycznymi dzieci w wieku szkolnym;
  • tworzenie prac plastycznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy dot. wykorzystania różnorodnych materiałów do prac plastycznych;
  • pozyskanie szablonów: symboli wiosny;
  • stworzenie wiosennego kącika przyrody w klasie.