Jak okiełznać sprawności językowe na lekcji języka obcego?

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Agnieszka Czarczyk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 35

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 0.00 zł

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ II GRUPY SZKOLENIOWEJ

Numer formy: 29

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • pisanie, mówienie, słuchanie, czytanie - jak zmieścić to wszystko w 45 minutach lekcji w warunkach klasowych;
  • w jaki sposób ćwiczyć sprawności;
  • rozgrzewka językowa;
  • sprawności językowe a zdalne nauczanie;
  • narzędzia cyfrowe wspomagające ćwiczenie sprawności na lekcjach i umożliwiające uczniom samodzielną pracę.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy nt. sposobu ćwiczenia sprawności językowych;
  • rola rozgrzewki językowej;
  • poznanie narzędzi cyfrowych do ćwiczeń sprawności, np. Vocaroo, Lyricstraining, Story Telling Cubes, Squid;
  • narzędzia cyfrowe wspomagające ćwiczenie sprawności na lekcjach i umożliwiające uczniom samodzielną pracę.