Wykorzystanie platform edukacyjnych w nauczaniu języka angielskiego

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Konrad Chęciński

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 28

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja najważniejszych funkcji jednej z platform edukacyjnych, możliwych do wykorzystania w nauczaniu języka angielskiego;
  • zapoznanie z materiałami dostępnymi w Internecie, służącymi do urozmaicenia oferty edukacyjnej szkoły pod kątem nauczania języka obcego;
  • tworzenie dokumentów, ankiet, testów, notatek, prac domowych itp.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy teoretycznej na temat działania ogólnie dostępnych platform edukacyjnych, służących do nauczania języka angielskiego;
  • wykorzystanie wiedzy teoretycznej w tworzeniu lekcji, dokumentów, testów itp. w oparciu o możliwości platformy edukacyjnej;
  • uporządkowanie wiedzy na temat materiałów, które można znaleźć w Internecie, a następnie wykorzystać w nauczaniu języka angielskiego w szkole.