Zapoznanie z podstawą programową z języka angielskiego. Jak tę wiedzę
wykorzystać w praktyce?

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Konrad Chęciński

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 26

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • omówienie podstawowych zagadnień podstawy programowej z języka angielskiego;
  • teoretyczne omówienie korelacji między egzaminami zewnętrznymi (egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny) a podstawą programową;
  • prezentacja ćwiczeń pozwalających na świadome wykorzystanie podstawy programowej w przygotowaniu ucznia do egzaminu zewnętrznego;
  • prezentacja kilku wybranych metod, które pozwolą nauczycielowi na konsekwentne wykorzystanie wiedzy teoretycznej dotyczącej podstawy programowej w przygotowywaniu poszczególnych zajęć językowych..

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uporządkowanie wiedzy dotyczącej podstawy programowej z języka angielskiego;
  • umiejętność skorelowania wiedzy na temat podstawy programowej ze znajomością zasad tworzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego;
  • możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej podstawy programowej z języka angielskiego.