Językowa apteczka pierwszej pomocy

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Agnieszka Czarczyk

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 28

Liczba zapisanych osób: 7

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 25

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • nieoczekiwana lekcja - żaden problem;
  • uniwersalne materiały do każdego języka i na każdy poziom nauczania;
  • pomoce przydatne na lekcje;
  • wykorzystanie zasobów Internetu, jak szukać.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • stworzenie banku uniwersalnych materiałów do każdego języka i na każdy poziom nauczania;
  • tworzenie przydatnych pomocy do lekcji kulturowych, gramatycznych, ze słownictwem;
  • dostęp do tematycznego padletu i tutoriali.