Stwórz własny egzamin ósmoklasisty.
Jak praktycznie wykorzystać wiedzę na temat egzaminu w pracy na lekcjach języka angielskiego

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Konrad Chęciński

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 23

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja zasad tworzenia egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem odniesienia poszczególnych ćwiczeń do odpowiednich punktów podstawy programowej;
  • przedstawienie kilku stworzonych przez prowadzącego ćwiczeń, opartych na w/w zasadach;
  • prezentacja praktycznych sposobów na tworzenie własnych ćwiczeń opartych na zasadach tworzenia egzaminu oraz na podstawie programowej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uświadomienie konieczności zaznajomienia się nauczyciela z zasadami tworzenia egzaminu ósmoklasisty, w celu tworzenia własnych materiałów z uwzględnieniem wieku i poziomu językowego swoich uczniów;
  • wypracowanie umiejętności tworzenia własnych ćwiczeń, przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty, niezależnie od wieku uczniów i ich poziomu językowego;
  • zapoznanie się z ćwiczeniami przygotowanymi przez prowadzącego oraz możliwość ich wykorzystania w praktyce.