Integracja kompetencji językowych - słuchanie, czytanie, mówienie
i pisanie na lekcjach języka angielskiego

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Konrad Chęciński

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 40.00 zł

Numer formy: 22

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie kilku praktycznych technik oraz ćwiczeń wykorzystujących cztery podstawowe kompetencje językowe oraz wykorzystanie ich w sposób zintegrowany w trakcie jednostki lekcyjnej;
  • omówienie wybranych metod służących do uczenia umiejętności na różnych poziomach językowych;
  • korelacja czterech umiejętności językowych jako kluczowy element w nauczaniu języka obcego;
  • dyskusja z nauczycielami na temat ich własnych doświadczeń związanych z integracją umiejętności językowych na zajęciach języka angielskiego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • rozszerzenie wachlarza umiejętności oraz technik służących do nauczania poszczególnych umiejętności językowych;
  • wykorzystanie przedstawionych ćwiczeń, odpowiednio zaadaptowanych do sytuacji, w której nauczyciel pracuje (typ szkoły, wiek i poziom uczniów);
  • możliwość wymiany poglądów na temat nauczania umiejętności językowych na różnych poziomach zaawansowania.