Warsztat pracy nauczyciela historii i WOS

Rodzaj formy: konferecja

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 18

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja oferty edukacyjnej WODN dla nauczycieli historii i WOS na rok szkolny 2020/2021;
  • przedstawienie oferty instytucji poza oświatowych wspierających edukację historyczną i obywatelską: Muzeum w Piotrkowie Tryb.,
    Europe Direct, IPN Oddział Łódź, Polskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej;
  • tworzenie sieci współpracy nauczycieli z instytucjami poza szkolnymi wspomagającymi nauczycieli historii i WOS.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy o roli kreatywności nauczycieli w inspirowaniu uczniów do rozwoju pasji i talentów uczniów;
  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności rozpoznawania potencjału intelektualnego uczniów;
  • poznanie narzędzi służących aktywizowaniu uczniów i twórczego rozwiązywania problemów;
  • stworzenie materiałów metodycznych do treningu twórczości.