Europa w okresie pandemii ’2020

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 17

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja efektów działań uczniów dokumentujących trudne doświadczenia obywateli Europy w okresie pandemii;
  • przedstawienie różnych obrazów życia codziennego w okresie pandemii;
  • tworzenie zestawu prac plastycznych autorstwa nadesłanych na konkurs „Kartka dla medyka”.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych u progu XXI wieku;
  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności zachowania bezpieczeństwa w okresie zagrożenia życia;
  • poznanie różnych sposobów komunikacji i kontaktów społecznych w okresie pandemii;
  • stworzenie wystawy - prac uczniów - kartek dla medyków jako forma podziękowania za dbałość o bezpieczeństwo obywateli.