Egzamin maturalny z języka polskiego od 2023 r. - tworzenie
zadań do ustnego i pisemnego egzaminu maturalnego

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 6

Cena: 0.00 zł

Miejce realizacji: WODN lub online

Numer formy: 15

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zadania nauczyciela związane z kształceniem i rozwijaniem umiejętności określonych w wymaganiach szczegółowych w podstawie programowej;
  • analiza przykładowych zadań krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 r.;
  • tworzenie przykładowych zadań, ćwiczeń, kart pracy umożliwiających integrację wewnątrzprzedmiotową.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uporządkowanie wiedzy dotyczącej wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej;
  • rozwinięcie umiejętności tworzenia różnych typów zadań, które pojawią się na pisemnym i ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 r.;
  • poznanie różnych sposobów rozwijania umiejętności zintegrowanej analizy utworu literackiego - łączenia kształcenia językowego z literackim i kulturowym.