Retoryka w programie nauczania szkoły podstawowej - treści
i metody realizacji

Rodzaj formy: kurs doskonalący

Prowadzący: dr Marek Grynkiewicz

Liczba godzin: 10

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 70.00 zł

Numer formy: 13

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • omówienie oczekiwań i zaleceń w związku z realizacją elementów retoryki w szkole - teoria retoryki a nowa podstawa programowa języka polskiego;
  • tworzenie materiałów wzbogacających formy pracy z uczniem;
  • zapoznanie z wymogami egzaminacyjnymi określonymi przez CKE w zakresie umiejętności argumentacyjnych i tworzenia wypowiedzi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • skatalogowanie i poprawne definiowanie pojęć takich jak: argument, przykład, wniosek, stanowisko;
  • wzbogacenie form pracy w zakresie kształcenia umiejętności tworzenia wypowiedzi;
  • poznanie możliwości pracy na platformie edukacyjnej WODN z materiałami dedykowanymi do tematyki kursu.