Historia i kultura Żydów polskich

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 12

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja bogatej i dramatycznej historii polskich Żydów;
  • przedstawienie dziedzictwa kulturowego polskich Żydów w oparciu o zasoby muzeum Polin;
  • tworzenie materiałów edukacyjnych do wykorzystania podczas lekcji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy nt. roli jaką w tysiącletniej historii Żydów w Polsce odegrała Rzeczpospolita wielu kultur, narodów i religii;
  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności dialogu o tym co nas w dziedzictwie kulturowym łączy a co dzieli;
  • poznanie roli tysiącletniej historii Żydów w Polsce w kształtowaniu postaw tolerancji;
  • stworzenie zestawu charakterystycznych osiągnięć kultury żydowskiej.