Regionalizm w rozwijaniu zainteresowań historycznych
uczniówi kształtowaniu postaw

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 5

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 11

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja materiałów regionalnych historii Piotrkowa i okolic przydatnych do wykorzystania na lekcjach historii;
  • przedstawienie różnych form wykorzystania regionaliów w procesie nauczania;
  • tworzenie kart pracy - materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie wiedzy na temat historii regionu;
  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności wykorzystania wiedzy o regionie w rozwijaniu zainteresowań historycznych;
  • poznanie możliwości realizowania wybranych tematów lekcji w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim;
  • stworzenie materiałów metodycznych z historii regionalnej do zastosowania na lekcjach historii.