Organizacja zajęć w przedszkolu
w roku szkolnym 2020/2021

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 25 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Termin realizacji: 28.01.2021
Godzina realizacji: 17:00
Miesce realizacji: online

Numer formy: 10

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja multimedialna „Podstawowe przepisy prawa w przedszkolach od 1 września 2020”;
 • przedstawienie głównych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021;
 • przedstawienie statutowych zadań przedszkola - podstawowe informacje dotyczące planu pracy przedszkola, zadań nauczycieli-wychowawców, pracy po okresie pandemii COVID-19, odniesienie się do podstawy programowej;
 • przedstawienie organizacji pracy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zadań nauczycieli/ wychowawców;
 • przedstawienie zmian w procedurach oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli;
 • zapoznanie z przepisami w obszarze bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, zwłaszcza po epidemii.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie aktualnych przepisów prawa, dotyczących funkcjonowania przedszkola;
 • zapoznanie z głównymi kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020;
 • poznanie organizacji pracy nauczycieli-wychowawców oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodną z obowiązującymi przepisami, po okresie pandemii COVID-19;
 • poznanie podstawowych zmian w awansie zawodowym nauczycieli i ich ocenie pracy;
 • poznanie zasad postępowania nauczycieli i innych pracowników przedszkola w związku z bezpieczeń-stwem dziecka/ wychowanka, szczególnie po okresie epidemiologicznym.