Metody nauczania - analiza stanu
i możliwości realizacji - seminarium dla sieci współpracy
i samokształcenia „Kreatywny nauczyciel I etapu edukacyjnego”

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 8

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja multimedialna zasad i metod nauczania;
 • przedstawienie sposobów na motywowanie uczniów do nauki poprzez stosowanie różnorodnych metod nauczania;
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych w oparciu o umiejętności metodyczne
  i pedagogiczne nauczyciela;
 • planowanie i organizowanie procesu nauczania i wychowania przez nauczyciela i etapu edukacyjnego;
 • wykorzystywanie potencjału ćwiczeń i technik dramowych do realizacji zamierzonych zmian edukacyjnych i społecznych;
 • prezentacja multimedialna „Edukacyjna i profilaktyczna skuteczność dramy”.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • rozwijanie umiejętności w zakresie planowania i organizowania procesu nauczania i wychowania;
 • wymiana doświadczeń w jaki sposób uatrakcyjnić przekaz i zwiększyć skuteczność stosowanych metod nauczania w celu lepszego zmotywowania uczniów do nauki;
 • poznanie cech dobrego nauczyciela - wychowawcy niezbędnych w jego pracy z uczniami - wychowankami.