Powstanie sieci współpracy
i samokształcenia „Kreatywny nauczyciel I etapu edukacyjnego”

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 20

Cena: 0.00 zł

Numer formy: 7

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja multimedialna „Współpraca i samokształcenie w sieci nauczycieli”;
  • rozwiązywanie problemów wychowawczych w oparciu o studium przypadku;
  • planowanie i organizowanie procesu nauczania i wychowania przez nauczyciela i etapu edukacyjnego;
  • wykorzystywanie potencjału ćwiczeń i technik dramowych do realizacji zamierzonych zmian edukacyjnych i społecznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • rozwijanie umiejętności w zakresie planowania i organizowania procesu nauczania i wychowania;
  • wymiana doświadczeń, w jaki sposób uatrakcyjnić przekaz i zwiększyć skuteczność stosowanych metod nauczania w celu lepszego zmotywowania uczniów do nauki;
  • poznanie cech dobrego nauczyciela - wychowawcy niezbędnych w jego pracy z uczniami - wychowankami.