„Język żyrafy” - porozumienie bez przemocy w przedszkolu

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 4

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja multimedialna „Język żyrafy - porozumienie bez przemocy w przedszkolu”;
  • przedstawienie koncepcji porozumiewania się Marshalla B. Rosenberga, zwanej „porozumieniem bez przemocy”;
  • przedstawienie dwóch sposobów komunikowania się, nazwanych symbolicznie: tzw. „językiem szakala” i tzw. „językiem żyrafy” zw. „językiem serca”;
  • tworzenie ćwiczeń - dialogów, zamieniając „język szakala” na język żyrafy;
  • przedstawienie korzyści ze stosowania „języka żyrafy” w praktyce przedszkolnej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie koncepcji porozumiewania się Marshalla B. Rosenberga nazwanej „Porozumieniem bez przemocy”;
  • zrozumienie wartości stosowania w/w koncepcji w życiu codziennym w przedszkolu;
  • poznanie sposobów, jak skuteczniej rozwiązywać konflikty wewnątrz grupy oraz zmniejszyć liczbę
    przypadków agresji i przemocy werbalnej i niewerbalnej wśród wychowanków.