„W świecie bajek i baśni” - terapeutyczna rola i walory edukacyjne pracy z dziećmi

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 3

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja multimedialna „Terapeutyczna rola bajek w życiu dzieci” - rola bajki w procesie wychowania dziecka;
 • planowanie i organizowanie procesu nauczania i wychowania przez nauczyciela z uwzględnieniem bajki dydaktycznej;
 • przedstawienie bajek i baśni - jak korzystać, czego unikać, jak wychowywać dzieci na mądrych odbiorców mediów?
 • wdrażanie do współpracy z rodzicami w zakresie edukacji medialnej;
 • budzenie świadomości na temat zagrożeń we współczesnych produkcjach telewizyjnych i internetowych bajek.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania i organizowania procesu nauczania i wychowania
  z uwzględnieniem bajki dydaktycznej;
 • poznanie walorów terapeutycznych i dydaktycznych bajek i baśni;
 • porównanie współczesnych produkcji telewizyjnych i internetowych, w celu selektywnego spojrzenia
  na prezentowane treści.