Jak zachęcić uczniów klas I-III
do nauki czytania?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Iwona Buchalska, Magdalena Sadowska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 1

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja nowoczesnych technologii wykorzystywanych w procesie nauki czytania;
  • przedstawienie propozycji zadań i zabaw wspierających proces doskonalenia nauki czytania;
  • tworzenie pomocy dydaktycznych wspierających proces nauki czytania.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie propozycji zadań i zabaw wspierających proces doskonalenia nauki czytania;
  • stworzenie własnych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w procesie nauki czytania;
  • zdobycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami w pracy z uczniem.